FOR BREAD ALONE MOHAMED CHOUKRI PDF

All he did was live his illness. The old man who had helped to bury him had told me: Your brother is with the angels. Has he become an angel, perhaps? And I, what shall I become?

Author:Yozshujind Yozshulabar
Country:Libya
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):18 June 2011
Pages:157
PDF File Size:10.25 Mb
ePub File Size:3.25 Mb
ISBN:590-7-55570-560-8
Downloads:37657
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DisidaJeugd[ bewerken brontekst bewerken ] Mohamed Choukri werd geboren in het Rifgebergte, in een zeer armoedig gezin met veel kinderen en een vader met losse handen.

Als kind overleefde Choukri door een verscheidenheid van banen, die hij kreeg toebedeeld door een Franse familie in het Algerijnse Rif, en het begeleiden van zeilers, die aankwamen in Tanger. Zijn jeugd werd getekend door prostitutie, geweld en bovenal een gewelddadige vader.

Choukri beschuldigde zijn vader van de moord op zijn jongere broer Kader en zijn moeder. Na een familiegeschil vertrok hij op de leeftijd van 11 jaar naar de straten van Tanger om daar zijn leven te leiden. Op de leeftijd van 20 jaar ontmoette hij iemand die zijn leven veranderde. Leren schrijven en lezen[ bewerken brontekst bewerken ] Hij ontmoette een persoon die hem leerde schrijven en lezen in het klassieke Arabisch , een taal die hem vreemd was, en totaal niet te vergelijken met het Marokkaans-Arabisch , beter bekend als Darija, en het Berbers.

Dit waren de twee talen die hij sprak. Hij besloot om in Tanger te verlaten het jaar dat Marokko onafhankelijk werd van Frankrijk en vertrok naar Larache. Op jarige leeftijd meldde hij zich bij een basisschool en werd daar onderwijzer.

Toen hij in de jaren zestig terugkeerde naar Tanger, waar hij bars en bordelen ging bezoeken, begon Choukri met het vastleggen van zijn verhaal in het Arabisch. Hij deed dit tot in detail. De expliciteit van zijn seksueel getinte ervaringen werd op grote schaal veroordeeld door religieuze en conservatieve figuren in Marokko en het buitenland. Choukri kreeg literaire roem door zijn gewaagde werken en zijn associatie met de Amerikaanse schrijver en componist Paul Bowles , die al decennia in Tanger woonde.

Bowles en Choukri werkten samen aan de vertaling van het boek For Bread Alone dat in werd gepubliceerd. Bowles zorgde ervoor dat het boek in Engeland werd gepubliceerd door Peter Owen. Censuur van het boek For Bread Alone[ bewerken brontekst bewerken ] Het boek For Bread Alone werd een internationaal succes toen het in het Engels werd gepubliceerd, maar het veroorzaakte ook een golf van woede in de Arabische wereld.

Toen het boek in het Arabisch werd gepubliceerd, werd de verkoop ervan verboden op last van de minister van Binnenlandse Zaken, Driss Chaibri , die gehoor gaf aan het advies van de religieuze autoriteiten. Er kwamen geluiden op om het boek te verbieden wegens de referenties naar seksuele ervaringen van tieners en drugsmisbruik. De censuur op het werk werd in opgeheven, en het boek werd uiteindelijk toch gepubliceerd in Marokko. De seksueel getinte passages die het boek bevatte vormden de achterliggende reden.

Hieraan lagen echter meer complexe factoren ten grondslag, hetgeen later zou blijken uit een rapport dat verslag deed van problemen die zich voordeden in verschillende omgevingen van de campus, met betrekking tot intimidatie door islamitische militanten, waartegen de overheid geen actie ondernam. Latere leven[ bewerken brontekst bewerken ] Mohamed Choukri had met volle overtuiging gezorgd voor wat voor hem het belangrijkste was: een stichting oprichten die de auteursrechten van zijn werken zou bezitten.

In zijn testament liet hij ook opnemen dat na zijn dood het bezit van zijn landgoed over zou gaan naar de stichting. Volgens zijn literatuuragent, Roberto de Hollanda, is dit document verdwenen. Het veiligstellen van de auteursrechten was het meest belangrijke voor Choukri. Hij had de keus om deze rechten veilig te laten stellen bij een Europese of Amerikaanse universiteit of bij een Marokkaanse instituut onder te brengen.

Mohamed Choukri koos voor de Marokkaanse optie. Hij was bang dat, als hij de auteursrechten uit handen gaf aan een buitenlands instituut, de Marokkaanse overheid zou stoppen met de financiering van de zeer kostbare strijd tegen kanker.

Aan de andere kant zou het ook te denken hebben gegeven als hij de auteursrechten uit handen had gegeven aan een buitenlands instituut, wat Marokko jarenlang gekoloniseerd en onderdrukt had.

De dood van Mohamed Choukri[ bewerken brontekst bewerken ] De dag voor zijn sterven ontving Choukri nog vrienden aan zijn sterfbed. Hij maakte grappen en was heel optimistisch. Hij geloofde dat hij had bereikt wat het belangrijkste was in zijn leven: dat zijn werken postuum zouden worden uitgegeven en de auteursrechten veiliggesteld in een stichting. Zijn laatste wil liet hij in een testament vastleggen: de stichting met haar rechten zou worden beheerd door vier belangrijke figuren, te weten Mohammed Ashari, minister van Cultuur, Hassan Aourid, woordvoerder van de koning, Hassan Neshmi en Mohamed Berada, beiden ex-presidenten van de Writers Guild, een organisatie die schrijvers vertegenwoordigt.

In het bijzijn van deze mannen zette hij zijn handtekening onder het testament. Na zijn dood, verdween dit testament, aldus Roberto Hollanda, die jarenlang de literatuuragent van Mohamed Choukri was geweest. Volgens Hollanda heeft hij geprobeerd hierover contact op te nemen met Mohammed Ashari en Hassan Neshmi, maar heeft hij nooit een antwoord terug gehad.

Roberto de Hollanda, die niet alleen de literatuuragent was van Choukri, maar hem met de jaren steeds meer als een vriend begon te zien, zei na deze gebeurtenissen: vandaag de dag kunnen we met zekerheid vaststellen dat als de rechten overgedragen waren naar het buitenland, er beter mee zou zijn omgesprongen.

Hij vroeg zich af waarom de vier hoogwaardigheidsbekleders hem het testament lieten ondertekenen, terwijl ze hadden moeten weten dat het testament geen rechtskracht had en daarmee geen geldigheid. Ik noem dat een grove schending van de laatste wil van deze man aldus Hollanda, die overduidelijk emotioneel was door dit hele gebeuren.

De vier hoogwaardigheidsbekleders hebben na de dood van Mohamed Choukri hun hoofd in het zand gestoken en niets meer van zich laten horen, laat staan geprobeerd om tot een oplossing te komen met de erfgenamen van Choukri, die recht hadden op de auteursrechten. Er was en is bovendien veel geld mee gemoeid.

Citaten[ bewerken brontekst bewerken ] Toen ik aankwam, waren er twee Tangers: het koloniale en internationale Tanger, en het Arabische Tanger dat getekend werd door ellende en onwetendheid.

Als ik moest eten, had ik de keus tussen het afval van deze twee Tangers. Mijn voorkeur ging uit naar het afval van het Europese gedeelte van de stad, omdat het rijker was aan voedingswaarde. Ik kan niet schrijven over de melk van vogels, de zachte wurggreep van de engelen, de cascade van leeuwen en de grote borsten van vrouwen.

Ik kan niet met een kristallen penseel schrijven. Voor mij is schrijven een protest, geen parade. Ik zag dat schrijven een manier was om je te uiten, een protest tegen degenen die mij mijn jeugd hadden ontnomen, mijn tienerjaren en een stuk van mijn jeugdigheid. Op dat moment wijdde ik mij ten volste aan het schrijven.

Er zijn in de Marokkaanse samenleving meer conservatieve geluiden. Deze mensen beschrijven mijn werk als verdorven. Ik wijd mijn boeken niet aan het regime. Ik praat niet over politiek of religie. Wat de conservatieven dermate ergert, is dat ik mijn vader bekritiseer. Een vader is heilig in de Arabisch-Islamitische samenleving.

CERAMAH MAAL HIJRAH PDF

Mohamed Choukri

Early years[ edit ] Mohamed Choukri was born in the Rif more precisely Had, Bni Chiker during a famine, in a poor family with many children and a violent father. His mother tongue was the Riffian a Berber dialect. As a child Choukri survived thanks to a variety of jobs, serving in a French family in the Algerian Rif, or guiding sailors who arrived in Tangier , where he learned Spanish. His life was surrounded by prostitutes, thieves, smugglers and especially a tyrannic and violent father.

BTW69 800RG PDF

For bread alone

.

DESCARGAR LIBRO DESHOJANDO MARGARITAS PDF

For Bread Alone

.

JAZZOLOGY THE ENCYCLOPEDIA OF JAZZ THEORY FOR ALL MUSICIANS PDF

The Controversial Mohamed Choukri: A Vagabond Turned into an Internationally-Acclaimed Author

.

Related Articles